உருவாக்க

उपयोगिता सहायता
स्क्रीन डिस्प्ले को नियंत्रित करने के लिए इस वेबसाइट द्वारा उपलब्ध पहुंच के विकल्प का उपयोग करें। ये विकल्प टेक्स्ट रिक्त स्थान को बढ़ाना, स्पष्ट दृश्यता और बेहतर पठनीयता के लिए पाठ का आकार और रंग योजना बदलते हैं।

टेक्स्ट आकार आइकन
विभिन्न विकल्पों के बाद प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर उपलब्ध आइकनों के रूप में उपलब्ध कराया जाता है:

increase text size टेक्स्ट का आकार बढ़ाएं: पाठ के आकार को दो स्तरों तक बढ़ाने की अनुमति देता है

Decrease text size फ़ॉन्ट आकार घटाएं / टेक्स्ट का आकार घटाएं: पाठ के स्तर को एक स्तर तक कम करने की अनुमति देता है

Normal text size सामान्य टेक्स्ट आकार : डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आकार सेट करने की अनुमति देता है

रंग योजना परिवर्तन
रंग योजना बदलना एक उपयुक्त पृष्ठभूमि और पाठ रंग को लागू करने का संदर्भ देता है जो स्पष्ट पठनीयता सुनिश्चित करता है। रंग योजना बदलने के लिए चार विकल्प दिए गए हैं य़े हैं:

Default डिफ़ॉल्ट कंट्रास्ट स्कीम

Yellow text ग्रे बाकग्राउंड पर पीला पाठ

Black text काले बाकग्राउंड पर पीला पाठ.

नोट: रंग योजना बदलने से स्क्रीन पर छवियों को प्रभावित नहीं होता है।

सम्बंधित लिंक्स:

முந்தைய பக்கத்திற்குத் திரும்புக | பக்கம் கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: 05-10-2018

புதியது என்ன

At present there is no content available for this session.if it available it will be updated.

Top